Shutterstock 949900

Introductie E10

Voor meer informatie over de introductie van E10 kunt u altijd contact met ons opnemen.


Wat is E10? 

 • E10 is een benzine die tot 10% in volume hernieuwbare ethanol kan bevatten en gemaakt is van biomassa zoals landbouwgewassen, afval en reststromen.

 • E10 is de Europese testbrandstof (2016) voor de typegoedkeuring van de testen met betrekking tot brandstofgebruik en uitstoot van benzineauto’s. Op dit moment is E10 de best verkochte brandstof in België, Finland en Frankrijk; E10 is ruim beschikbaar aan de pomp in Bulgarije, Duitsland en Roemenië en vanaf 1 oktober 2019 ook in Nederland. E10 is sporadisch in andere Europese landen verkrijgbaar. 

 • Het VK, Ierland, Nederland en Luxemburg overwegen E10 in te voeren of zijn daar al mee bezig.

Waarom E10?

 • Hernieuwbare ethanol vermindert de uitstoot van broeikasgassen – in vergelijking tot fossiele brandstoffen zoals benzine met gemiddeld meer dan 70%. Hoe meer ethanol erbij, hoe beter de resultaten. Invoering van E10 op grotere schaal in Europa zal betekenen dat de EU beter in staat zal zijn om de doelstellingen te halen voor een schoner transport en hernieuwbaar energiegebruik. 
 • E10 heeft ook voordelen voor de prestatie van de motor. Het verhoogt het octaangehalte van de brandstof1, waardoor het mogelijk wordt om efficiëntere motoren te ontwikkelen. De toevoeging van ethanol kan een kleine verhoging (1-2%) van brandstofgebruik tot gevolg hebben maar dit is verwaarloosbaar in vergelijking tot andere factoren zoals motoronderhoud en rijstijl. 
 • Invoering van E10 levert onmiddellijk klimaatvoordelen op zonder dat daarvoor belangrijke veranderingen in de transportinfrastructuur nodig zijn: E10 kan gebruikt worden in moderne auto’s en er kan getankt worden bij bijna alle bestaande vulpunten. De overgrote meerderheid van auto’s gebouwd na het jaar 2000 zijn met E10 compatibel waardoor er geen noodzaak is tot aanpassing. De voordelen zijn onmiddellijk. 
 • Aangezien Europese hernieuwbare ethanol is gemaakt van Europese grondstoffen levert E10 een duidelijk voordeel op om de Europa’s energiemix te diversifiëren en daarmee onze afhankelijkheid van geïmporteerde ruwe olie te verminderen. 
 • Vanwege de erg lage kosten voor elke ton CO2 die wordt vermeden behoren ethanolmengsels (E10/E20/E85) tot de meest effectieve instrumenten om de CO2-uitstoot van transport te verminderen. Deze kosten zijn lager dan andere transportoplossingen zoals elektrische voertuigen (2)

Hoe op succesvolle wijze e10 introduceren aanbod van benzinesoorten?

 • Er zijn in Europe 18 Lidstaten die twee benzinesoorten hebben, zeven die drie soorten kennen en drie landen die slechts één soort hebben (en eventueel een tweede soort enkel in hele grote tankstations).9 
 • Meestal is de meest verkochte soort 95 octaan met 5% of 10% ethanol; de andere soort is een hoge-octaanbenzine. 
 • E10 is zowel ingevoerd in landen waar er drie soorten zijn (Frankrijk en Duitsland) als in landen met twee soorten (België en Finland waar Euro95E5 is vervangen). 
 • Sinds 2013 is er geen Europese wettelijke verplichting meer om E5 aan te bieden. E5 kan altijd nog worden aangeboden in de vorm van een superbenzine (hoog octaangehalte) welke benzine nu ook wordt gebruikt in een groot aantal old-timers. 

Brandstofetikettering

 • De Europese branchevereniging van auto- en motorrijwielenproducenten vernieuwt regelmatig de lijst met E10-compatibele voertuigen.3 
 • Per 12 oktober 2018 zijn er etiketten aangebracht op tankinstallaties in de EU, op de tankkleppen en in de handleiding van nieuwe auto’s.10 Deze etiketten zullen een hulpmiddel zijn voor de automobilist om de juiste brandstof te kiezen voor (nieuwe) voertuigen. De invoering van E10 zal dankzij deze etiketten gemakkelijker zijn.

Afbeeldingsresultaat voor etikettering E5 en E10

Energiebelasting 

 • Belastingen (accijnzen en btw) zijn goed voor meer dan 50% van de totale brandstofprijs aan de pomp. De enige factor die E10 duurder maakt dan Euro95 is belasting. Dat zou kunnen worden gerechtvaardigd vanwege de betere milieuprestatie van ethanol dan fossiele brandstof. 
 • Finland, België en Frankrijk hebben een belastingsysteem dat milieuvriendelijkere energie ondersteunt. De ervaring in deze landen toont aan dat een prijsverschil tussen E10 en Euro95 van 4-5 eurocent per liter een effectieve maatregel is voor automobilisten om over te stappen naar E10.
  1. Meta-analysis for an E20/25 technical development study – Task 2, TU Wien and IFA (2014) 2. Integrated Fuels and Vehicles Roadmap to 2030+, Roland Berger (2016) 3. List of ACEA member company petrol vehicles compatible with using ‘E10’ petrol, ACEA (2018), List of ACEM member company petrol vehicles compatible with E10 petrol, ACEM 4. Bringing biofuels on the market: Options to increase EU biofuels volumes beyond the current blending limits, CE Delft and TNO (2013) 5. Successfully deploying E10, LowCVP (2017) 6. Alternative Fuels Data Center – Ethanol blends, U.S. Department of Energy 7. E15, RFA 8. Flex Fuel Vehicles in Brazil, ANFAVEA (2013). 9. Fuel Quality in the EU in 2016, EEA (2018) 10. Fuel labelling for road vehicles – Frequently asked question/information, ACEA, ACEM, EFCD, FuelsEurope and UPEI (2018) Bronvermelding: epure.org 

 

Bekijk hier alle E10 FAQ’s.