Malcolm Lightbody 39Wofdhb5w Unsplash 1200X800

Hoeveel stikstof stoten bouwmachines en trekkers uit? (met rekenformule)

In mei zette de Raad van State een streep door het Nederlandse stikstofbeleid (het zgn. Programma Aanpak Stikstof oftewel afgekort PAS). Een teveel aan stikstof tast de biodiversiteit in beschermde Natura 2000-gebieden aan. Als gevolg van deze uitspraak kwamen ongeveer 18.000 projecten, van grote infrastructuurprojecten tot aan de bouw van nieuwe stallen, op losse schroeven te staan.


Soorten stikstof

De grootste bron van stikstof in natuurgebieden is de veehouderij door uitstoot van ammoniak (NH3). Daarnaast dragen de sectoren verkeer, vervoer, bouw en industrie bij door uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Stikstofoxiden – afgekort NOx – ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur, bijvoorbeeld bij de verbranding van diesel in een verbrandingsmotor. Andere voorbeelden zijn huishoudelijke verwarming op gas, stookolie of kolen, elektriciteitscentrales op kolen, hoogovens voor staalproductie enz.

Hoeveel stikstofoxiden stoten trekkers en bouwmachines uit?

Maar hoeveel NOx stoten bouwmachines, landbouwtrekkers en vrachtwagens nu uit? In tegenstelling tot bij CO2, is de werkelijke NOx-uitstoot onmogelijk te berekenen. Deze is namelijk voor elk merk en type voertuig anders. Ook het gebruik en de belasting bepalen de werkelijke NOx-uitstoot. En een koude motor stoot zowiezo al meer NOx uit dan dezelfde goed opgewarmde motor.

De maximale toegestane NOx-uitstoot voor dieselvoertuigen is wel bekend. Deze is vastgelegd in de STAGE (voor trekkers en bouwmachines) en EURO (voor trucks) emissienormen. Dus afhankelijk van hoe jonger het voertuig is, valt hij in een hogere emissienorm en gelden strengere eisen voor de NOx uitstoot. Hier vind je de NOx-limieten voor alle EURO en STAGE emissienormen.

EURO6 trucks en STAGE IV offroad machines mogen bijvoorbeeld nog maar maximaal 0,40 gram/kWh aan NOx uitstoten. Hoe reken je dit nu om naar gram NOx per liter diesel? kWh geeft de energie-inhoud van een brandstof weer. Voor diesel geldt dat 1 liter diesel een energie-inhoud van 10,65 kWh heeft. De rekenformule wordt dan:

0,40 gram NOx  x  10,65 kWh per liter diesel   =   4,26 gram NOx per liter diesel

Dus theoretisch gezien heeft een STAGE IV tractor/machine of een EURO6 truck een maximale NOx uitstoot van 4,26 gram NOx per liter diesel.

Opgelet: voor personenwagens en bedrijfswagens < 3.5 ton zijn de emissienormen niet in gram/kWh, maar wel in gram/kilometer vastgesteld. Hier wordt de rekenformule dan als volgt : gram NOx per kilometer   x   brandstofverbruik 1 op …   =   gram NOx per liter diesel.

NOx reductie met TRAXX Diesel

Alle TRAXX Diesel brandstoffen bevatten de nieuwe CLEAN4FORCE extra krachtige reinigende moleculen met 4-voudige werking. CLEAN4FORCE moleculen verwijderen alle vuilafzettingen in en op injectoren, voorkomen storingen en haperingen van injectoren, beschermen tegen schadelijke biodieselafzettingen en optimaliseren de brandstofinspuiting. Dit zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitstoot van CO2, fijnstof, roet én NOx.

Dit is o.a. getest tijdens een praktijktest in stadsverkeer, waarbij een aantal EURO6 stadsbussen gedurende 3 maanden op TRAXX Diesel reden. Bij aanvang en na afloop werden op een testbank de NOx emissies van 4 “EN590 bussen” en 2 “TRAXX bussen” gemeten. Resultaat: 9,5% minder NOx t.o.v. de start van de test en 13,1% minder NOx t.o.v. de bussen op EN590 diesel.

Hoe gaat het nu verder met de stikstofmalaise?

Johan Remkes, voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek presenteerde eind september een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn. Een van de aanbevelingen van Commissie Remkes is verlaging van de maximumsnelheid op vele rijks- en provinciale wegen. Voor de veehouderij adviseert het Adviescollege het gericht uitkopen van agrarische (vee-)bedrijven met relatief hoge stikstof emissies of verouderde stalsystemen in en nabij Natura 2000-gebieden. Het is nu aan de politiek op om op basis van deze aanbevelingen keuzes te maken, besluiten te nemen en deze tot uitvoering te brengen.

Wilt u graag meer weten over de NOx-verlagende mogelijkheden van TRAXX Diesel? Neem dan vrijblijvend direct contact met ons op.