Electric Car G8e57c0d46 1920

Elektrisch rijden of echt volledig CO2 neutraal op fossiele brandstof?

De energietransitie is volop aan de gang. Hybride of volledig elektrisch is voor personenwagens al niet meer weg te denken in ons straatbeeld. Voor zware dieseltoepassingen (vrachtwagens, landbouwvoertuigen, shovels, kranen e.d.) is continue investeren in zuinige, schone en hoogtechnologische dieselmotoren momenteel de oplossing om de wereldwijde CO2 uitstoot te beperken. Daarvoor is het noodzakelijk om efficiënte, schone en betrouwbare dieselbrandstof te gebruiken.


Traxx Diesel met CLEAN4FORCE technologie biedt voordelen op het gebied van rendement, kostenbesparing en duurzaamheid door verlaging van de CO2-uitstoot met circa 4%. Voor ons wagenpark hebben wij die keuze allang gemaakt. Sterker nog, de overige CO2 wordt volledig gecompenseerd, waardoor elke liter brandstof volledig CO2 neutraal door ons wordt vervoerd met Traxx Zero Diesel. 

Tevens denken wij na om over te stappen met (een gedeelte van) het wagenpark naar Diesel Traxx HVO100, waarmee we niet alleen CO2 neutraal vervoeren, maar ook de uitstoot van fijnstoot aanzienlijk verlagen. 

Afgezien of het technisch mogelijk is om via elektrisch aangedreven vrachtwagens ons kwalitatief hoogstaande brandstoffen te vervoeren is het maar de vraag of het qua duurzaamheid de beste oplossing is zolang er (teveel) energie wordt opgewekt in kolencentrales. Daarom rijden wij voorlopig alleen in de botsauto’s met elektrisch aangedreven motoren. En zoals op de tankwagen van onze partner Verschuur Olie te lezen is: