Scope 1 2 And 3

CO2-footprint/ reductie en Scope 1, 2 en 3

In Europa is er afgesproken dat we in 2030 de CO2-uitstoot met 55% hebben verlaagd en dat we in 2050 helemaal geen (fossiele) CO2 meer uitstoten. Heb jij enig idee hoe groot jouw CO2-footprint is en hoe je deze kan reduceren? Onder andere met behulp van de Scope 1, 2 en optioneel Scope 3 kunnen wij voor alle brandstof gerelateerde zaken in kaart brengen wat de huidige CO2-uitstoot is en op welke manieren deze te reduceren zijn. 


Scope 1, 2 en 3

De splitsing van de drie scopes komt uit het Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard om broeikasgasemissies te kwantificeren. Belangrijk bij het opstellen van een CO2-footprint zijn de scope en de grenzen die een organisatie stelt. Voor een CO2-footprint worden vaak alleen Scope 1 en 2 meegenomen. is de wens er om verder de keten in te gaan dan wordt Scope 3 bepaald.

Scope 3 emissies zijn de overige indirecte emissies. Deze Scope 3 emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf maar komen voort uit bronnen waarop een organisatie weinig tot geen invloed heeft. Voorbeelden zijn emissies die vrijkomen bij de productie van de halffabricaten die ingekocht worden of bij het verwerken van het afval.

Scope 1, 2 en 3

Wat houdt Scope 1 in?
De directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan:
  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik van alles wat lease of eigendom is
  • Koelvloeistoffen / koudemiddelen (in kg’s)
Wat is Scope 2?
Deze omvat de indirecte uitstoot van CO2. Het zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt.
  • Elektriciteitsverbruik
  • Brandstofverbruik ingehuurd vervoer
  • Stadswarmte
En als laatste Scope 3?
Dit zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie zijn en ook niet beheerd worden door de organisatie. Het betreft dan uitstoot waarop de organisatie geen directe invloed kan uitoefenen. 
  • uitstoot van transport of productie dat is uitbesteed of afvalverwerking
  • uitstoot van het zakelijk vliegtuigverkeer
  • uitstoot van het zakelijk verkeer met prive-vervoer
  • uitstoot van productie of verbruik van goederen of halffabricaten


Bent u geïnteresseerd binnen welke scope wij welke reductie voor u kunnen realiseren? Neem dan snel
contact op met onze accountmanager en wij brengen het graag voor u in kaart. 

Direct contact met een specialist


Verantwoordelijk voor Transport in Zuid-Holland en Utrecht. 


Verantwoordelijk voor Transport in Noord-Holland en Utrecht.