Pexels Pixabay 164666

Accijnsverlaging per 1 april 2022

Beste relatie,

Het kabinet heeft besloten tot een pakket aan maatregelen die de energieprijzen moet dempen om de koopkracht te verbeteren. Er is 2,8 miljard euro mee gemoeid. Deze steun vanuit de regering is toegezegd voor in ieder geval een half jaar en bestaat onder andere uit de accijnsverlaging op de brandstof per 1 april 2022.


Momenteel bevat de dieselprijs € 0,5365 per liter aan accijnzen en bij benzine is dit € 0,8317, bijna een derde deel van de totaalprijs. De accijnsverlaging gaat in per 1 april met 11,1 cent per liter diesel en 17,3 cent per liter loodvrije benzine excl. BTW. Dit besluit heeft veel invloed op onze business en brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Wij beseffen dat deze uitzonderlijke omstandigheden gevolgen zullen hebben voor de beschikbaarheid van ons product, zeker de eerste dagen na de accijnsverlaging. Het continueren van de leveringen voor onze klanten heeft altijd de hoogste prioriteit. Dat is niet veranderd, maar de onvoorspelbaarheid omtrent de leverzekerheid van brandstof en de te verwachte piek van vraag naar ons product in de dagen na 1 april a.s. maken dit wel onzeker. Ons advies aan u in deze, om een tekort aan brandstof of financiële nadelen te voorkomen, is om een productvoorraad tot ongeveer 6 april beschikbaar te hebben.

Inmiddels heeft de belastingdienst ook besloten tot een teruggaafregeling voor bedrijven. Voor deze teruggaaf is ook een verklaring van uw brandstofleverancier vereist, deze vindt u hier.
Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

Stappenplan teruggaaf:

  • Inloggen mijn douane – tabblad accijns – tabblad aangifte & teruggaaf – optie verzoek om teruggaaf – starten – invullen naw gegevens – akkoord – selecteren periode (jaar 2022, kwartaal 2) – selecteren minerale oliën bij soort goederen – reden verzoek “’teruggaaf o.g.v. art. 84b wet op de accijnzen” (deze optie is nog niet actief) – selecteer soort product (keuze uit halfzware olie/ gasolie / zware stookolie / vloeibaar gemaakt petroleumgas) – akkoord – vermeld de kwantiteit – akkoord – vul de gegevens in om de teruggaaf te berekenen – akkoord – controleer overzicht  en klik daarna op opslaan en naar ondertekenen.

Voor alle ontwikkelingen omtrent de accijnsverlaging en de voorwaarden van de genoemde teruggaafregeling, verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.  
Naast onze informatieverstrekking stellen wij alles in het werk om samen met onze relaties te zoeken naar de beste oplossingen in deze bizarre tijden. Heeft u vragen, of wordt u geconfronteerd met uitzonderlijke situaties, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
U kunt ons bereiken via 0172-423200 of per email (info@schoutenenergy.nl).